تست سن فکری

تست سن فکری

20 سوال داریم. لطفا پاسخهایی را انتخاب کنید که با طرز فکرتان تطبیق داشته باشد.
عددی که در پایان تست به شما نشان داده می شود، سن فکری شماست.

شروع

سن فکری چیست؟

آیا تا بحال به سن فکری فکر کرده اید؟ می خواهید بدانید چیست؟ کافیست به 20 سوال ساده این تست پاسخ دهید. حتما به یاد داشته باشید که این تست برای سرگرمی است. نتیجه را خیلی جدی نگیرید. در صورت تمایل، می توانید نتیجه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

سوال ها

این 20 سوال نمایانگر شخصیت ذهنی شماست. پس با آنها صادقانه برخورد کنید تا سن فکری شما نتیجه صحیح داشته باشد.

پاسخ ها

این را به یاد داشته باشید که تکرار پاسخ ها امکان ندارد اما خیلی هم خود را درگیر فکر کردن به پاسخها نکنید. سعی نکنید به سوالها با دید سنی خیلی پیر یا خیلی جوان پاسخ دهید.